Razpis-GTA-Gorenjski Trojni Aksel

Drsalni klub Kranj, Cesta talcev 51, 4000 Kranj, dš: 17960193, IBAN SI56 0202 1025 8846 643

Drsalni klub Kranj
Cesta talcev 51, 4000 Kranj, Slovenia
http://dk-kranj.com/
E-mail: drsanje.kranj@gmail.com

RAZPISUJE medklubsko tekmo

GORENJSKI TROJNI AKSEL 2016/2017 V UMETNOSTNEM DRSANJU

1. Organizator: Drsalni klub Kranj, Cesta talcev 51, 4000 Kranj
e-mail: drsanje.kranj@gmail.com

2. Kraj prireditve: Ledena dvorana Zlato polje, Kranj, Koroška cesta 35, 4000 Kranj

3. Čas prireditve:14. 10. 2017

4. Splošna pravila: Tekmovalci morajo biti včlanjeni v klub, ki je član Zveze drsalnih športov Slovenije. Tekmovanje bo potekalo po pravilniku ZDŠS 2010 in okrožnice št. 1/2010 s spremembami tekmovalnega pravilnika, ki jih je sprejel Strokovni svet ZDŠS dne 14.10.2013 (okrožnica 2), ter ISU pravilnika z dopolnitvami, ki jih je sprejel Strokovni svet ZDŠS dne 22.12.2013 (okrožnica 3) ter z dopolnitvami iz avgusta 2015 in Tekmovalnimi pravili za rekreativce in odrasle, sprejetim na korespondenčni seji .ZDŠS 14. 9. 2016
Tekmovanje Gorenjski trojni aksel bo potekalo v naslednjih kategorijah:
– dečki, deklice D
– dečki, deklice C
– dečki, deklice B
– dečki, deklice A
– Rekreativci
– Mladi odrasli (v kategorijah bronze, silver, gold, master)
– Odrasli I, II, III, IV, V (v kategorijah bronze, silver, gold, master)
– odrasli: plesni pari (v kategorijah bronze, silver, gold, master)
– odrasli: Artistic (v kategorijah bronze, silver, gold, master)

5. Prijave: Tekmovalce prijavijo njihovi klubi do nedelje, 1. oktobra 2017, na elektronski naslov drsanje.kranj@gmail.com. Popolna prijava mora za vsakega tekmovalca vsebovati ime in priimek, dan, mesec in leto rojstva, kategorijo, obrazec planiranih elementov v programu in naslov glasbe ter izvajalce in dolžino v sekundah.

Štartnina za tekmovalca znaša 20 EUR in se poravna organizatorju pred pričetkom tekmovanja na transakcijski račun organizatorja SI 0202 1025 8846 643, odprt pri Novi Ljubljanski banki. Organizator bo na podlagi prijav klubu prijavitelju izdal račun.

Glasba mora biti posneta na CD-ju, ki mora biti ustrezno označen z imenom in priimkom tekmovalca, imenom kluba ter kategorijo. Če štartnina ni plačana, ni možno oddati CD-ja z glasbo in tekmovalec ne more tekmovati.

Odpovedi brez potrdil o upravičenosti so možne do 10. 10. 2017, po tem datumu pa le z zdravniškimi potrdili, dostavljenimi na samo sejo tekmovalne komisije; sicer se zaračunava štartnina klubu prijavitelju.
Klub si pridržuje pravico, da v primeru premalo prijavljenih tekmovalcev tekmovanje odpove.

6. Predvideni urnik:

sobota, 14. 10. 2017:
– 7:30 seja sodniške komisije
– 8:00 – 15:00 tekmovanje v dolgih programih za skupine D, C, B, A in Rekreativci, Odrasli I-V, plesni pari ter Artistic.
– 15:15 Razglasitev rezultatov

Podrobni urnik bo objavljen po zaključku prejema prijav oz. po uradnem žrebanju ter bo objavljen na spletni strani kluba http://dk-kranj.com/.

Drsalni klub Kranj

predsednica
Mojca Schlamberger Brezar